Chuyên mục Hóa đơn

Tổng đài hỗ trợ Hóa đơn điện tử VNPT 18001260

Tổng đài hỗ trợ Hóa đơn điện tử VNPT 18001260 được xây dựng với mục [...]

Giải pháp Hóa đơn điện tử VNPT khởi tạo từ máy tính tiền

Giải pháp Hóa đơn điện tử VNPT khởi tạo từ máy tính tiền Hóa đơn [...]

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021 của Bộ Tài [...]

Hướng dẫn hủy hóa đơn còn tồn khi chuyển sang HĐĐT Nghị định 123, Thông tư 78

Hướng dẫn hủy hóa đơn còn tồn khi chuyển sang HĐĐT Nghị định 123, Thông [...]

Quy định mới nhất về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử bạn cần biết

Quy định mới nhất về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử bạn cần [...]

Cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ

Cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ Xuất hóa đơn trong mỗi [...]