Hiển thị tất cả 9 kết quả

VNPT mới ban hành gói Internet Fiber Premium dành cho khách hàng Tổ chức, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục với những có cước có tốc độ từ 80Mpbs đến 2.000Mpbs, giá từ 320.000đ đến 55.000.000đ/ tháng, gồm có các gói cước; FiberEco1 80mpbs, FiberEco2 120mpbs, FiberEco3 150mpbs, FiberEco4 200Mpbs, Fiber4 200Mpbs, FiberEco5 300Mpbs, Fiber6 500Mpbs, Fiber7 800Mpbs, Fiber8 1000Mpbs, Fiber9 2000Mpbs các gói cước internet này được áp dụng từ tháng 9/2023

17,600,000
27,500,000
1,100,000
3,520,000
9,900,000
60,500,000