slide1
slide2
slide3

INTERNET CÁ NHÂN

HOME NET 1
165,000đ/tháng
Tốc độ 100Mbps
Trả trước 7 tháng: 990.000đ
Trả trước 14 tháng: 1.980.000đ
Nhận tư vấn Chi tiết
HOME NET 2
180.000đ/tháng
Tốc độ 150 Mbps
Trả trước 7 tháng: 1.080.000đ
Trả trước 14 tháng: 2.160.000đ
Nhận tư vấn Chi tiết
Home NET 3
209.000đ/tháng
Tốc độ 200 Mbps
Trả trước 7 tháng: 1.254.000Đđ
Trả trước 14 tháng 2.508.000đ
Nhận tư vấn Chi tiết
Home NET 4
219.000đ/tháng
Tốc độ 250 Mbps
Trả trước 7 tháng: 1.314.000đ
Trả trước 14 tháng: 2.628.000đ
Nhận tư vấn Chi tiết
Home NET 5
249.000đ/tháng
Tốc độ 300 Mbps
Trả trước 7 tháng: 1.494.000đ
Trả trước 14 tháng: 2.988.000đ
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Net 6
350.000đ/tháng
Tốc độ 350 Mbps
Trả trước 7 tháng: 2.100.000đ
Trả trước 14 tháng: 4.200.000đ
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Net 1+
185.000 đ/tháng
Internet 100 Mbps
Gói truyền hình MyTV: NC (App)
Thiết bị Mesh: 0
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Net 2+
200.000 đ/tháng
Internet 150 Mbps
Gói truyền hình MyTV: NC (App)
Thiết bị Mesh: 0
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Net 3+
229.000 đ/tháng
Internet 200 Mbps
Gói truyền hình MyTV: NC (App)
Thiết bị Mesh: 0
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Net 4+
239.000 đ/tháng
Internet 250 Mbps
Gói truyền hình MyTV: NC (App)
Thiết bị Mesh: 0
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Net 5+
269.000 đ/tháng
Internet 300 Mbps
Gói truyền hình MyTV: NC (App)
Thiết bị Mesh: 0
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Mesh 1+
205,000/ tháng
Trả trước 7 tháng: 1.230.000đ
Trả trước 14 tháng: 2.460.000đ
Internet: 100Mpbs
Thiết bị Mesh: 01 Mesh 5
Truyền hình Mytv: NC (App)
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Mesh 2+
230,000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 1.380.000đ
Trả trước 14 tháng: 2.760.000đ
Internet: 150Mpbs
Thiết bị Mesh: 01 Mesh 5
Truyền hình Mytv: NC (App)
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Mesh 3+
259,000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 1.554.000đ
Trả trước 14 tháng: 3.108.000đ
Internet: 200Mpbs
Thiết bị Mesh: 01 Mesh 5
Truyền hình Mytv: NC (App)
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Mesh 4+
269,000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 1.614.000đ
Trả trước 14 tháng: 3.228.000đ
Internet: 250Mpbs
Thiết bị Mesh: 01 Mesh 5
Truyền hình Mytv: NC (App)
Nhận tư vấn Chi tiết
Home Mesh 5+
329,000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 1.974.000đ
Trả trước 14 tháng: 3.948.000đ
Internet: 300Mpbs
Thiết bị Mesh: 01 Mesh 5
Truyền hình Mytv: NC (App)
Nhận tư vấn Chi tiết

INTERNET DOANH NGHIỆP

Fiber Eco1
352,000đ/ tháng
Trả trước 7: 2,112,000đ
Trả trước 14 tháng: 4,224,000đ
Tốc độ 80 Mbps, Không Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 3 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Eco2
418,000/ tháng
Trả trước 7 tháng: 2,508,000đ
Trả trước 14 tháng: 5,016,000đ
Tốc độ 120Mbps, Không Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 4 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Eco3
858,000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 5,148,000đ
Trả trước 12 tháng: 10,296,000đ
Tốc độ 150Mbps, Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 6 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Eco4
1,100,000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 6,600,000đ
Trả trước 14 tháng: 13,200,000đ
Tốc độ 200Mbps + 1 Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 7 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Eco5
3,520,000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 21.120.000đ
Trả trước 14 tháng: 42,240,000đ
Tốc độ 300Mbps + 1 Ip tĩnh + Dự phòng
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 12 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber 6
9,900,000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 59,400,000đ
Trả trước 14 tháng: 118.800.000đ
Tốc độ 500Mbps + 1 Ip tĩnh + Dự phòng
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 32 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Xtra 1
286.000đ/ tháng
Trả trước 7: 1.716.000đ
Trả trước 14 tháng: 3.432.000đ
Tốc độ 200 Mbps, Không Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 0 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Xtra 2
550.000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 3.300.000đ
Trả trước 14 tháng: 3.300.000đ
Tốc độ 300Mbps,Có Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 0 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Xtra 3
1.760.000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 10.560.000đ
Trả trước 12 tháng: 21.120.000đ
Tốc độ 500Mbps, Có Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 0 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Xtra 4
5.500.000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 33.000.000đ
Trả trước 14 tháng: 66.000.000đ
Tốc độ 800Mbps + Có Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 0 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Xtra 5
8.800.000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 52.800.000đ
Trả trước 14 tháng: 105.600.000đ
Tốc độ 1000Mbps + Có Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 0 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Xtra 6
16.500.000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 99.000.000đ
Trả trước 14 tháng: 198.000.000đ
Tốc độ 2000Mbps + Có Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 0 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber S1
418.000đ/ tháng
Trả trước 7: 2.508.000đ
Trả trước 14 tháng: 5.016.000đ
Tốc độ 400 Mbps, IP Động
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 2 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber S2
660.000/ tháng
Trả trước 7 tháng: 3.960.000đ
Trả trước 14 tháng: 7.920.000đ
Tốc độ 800 Mbps, IP Động
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 5 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber S3
814.000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 4.884.000đ
Trả trước 12 tháng: 9.768.000đ
Tốc độ 1000 Mbps, IP Động
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 12 Mpbs
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Wifi 1
473.000đ/ tháng
Trả trước 7: 2.838.000đ
Trả trước 14 tháng: 5.676.000đ
Tốc độ 400 Mbps, Ip động
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 2 Mpbs
02 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Wifi 2
748.000/ tháng
Trả trước 7 tháng: 4.488.000đ
Trả trước 14 tháng: 8.976.000đ
Tốc độ 800 Mbps, Ip động
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 5 Mpbs
03 Mesh 5 hoặc 02 Mesh 6
Nhận tư vấn Chi tiết
Fiber Wifi 3
902.000đ/ tháng
Trả trước 7 tháng: 5.412.000đ
Trả trước 12 tháng: 10.824.000đ
Tốc độ 1000Mbps, Ip tĩnh
Cam kết Quốc tế tối thiểu: 12 Mpbs
03 Mesh 5 hoặc 02 Mesh 6
Nhận tư vấn Chi tiết

Vinaphone

D159V - 180GB
159.000đ/tháng
6GB Data/ngày
Nội mạng: 1.500 phút + 200sms
Ngoại mạng: 200 phút
Truyền hình Mytv: 140 kênh
Nhận tư vấn Chi tiết
6D159V - 1.080GB
954.000đ/6 tháng
6GB Data/ngày
Nội mạng: 1.500 phút + 200sms
Ngoại mạng: 200 phút
Truyền hình Mytv: 140 kênh
Nhận tư vấn Chi tiết
12D159V - 2.160GB
1,908,000đ/12 tháng
6GB Data/ngày
Nội mạng: 1.500 phút + 200sms
Ngoại mạng: 200 phút
Truyền hình Mytv: 140 kênh
Nhận tư vấn Chi tiết
VD120N - 45GB
120.000đ
1,5GB Data/ngày
1.500 phút gọi nội mạng
50 phút ngoại mạng
Truyền hình Mytv: 0
Nhận tư vấn Chi tiết
VD150 - 60GB
150.000đ
2GB Data/ngày
1.500 phút gọi nội mạng
80 phút ngoại mạng
Truyền hình Mytv: 0
Nhận tư vấn Chi tiết
VD90 - 30GB
90.000đ
1GB Data/ngày
1.500 phút gọi nội mạng
30 phút ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
VD120N - 45GB
120.000đ
1,5GB Data/ngày
1.500 phút gọi nội mạng
50 phút ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
VD150 - 60GB
150.000đ
2GB Data/ngày
1.500 phút gọi nội mạng
80 phút ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
VD150
150,000đ
2GB Data/ngày
Add any text here...
80 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
vd120n
120.000đ
Giá gói + Phí khởi tạo
Add any text here...
50 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
VD90
90.000đ
1GB Data/ngày
Add any text here...
30 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
VD149
149.000đ
2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
250 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 0GB
Nhận tư vấn Chi tiết
V249
249.000đ
3.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
450 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 0GB
Nhận tư vấn Chi tiết
V199
199.000đ
2.500 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
350 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 0GB
Nhận tư vấn Chi tiết
D199G
199.000đ
8GB Data/ngày
2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
250 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
Yolo70 - 30GB
70.000đ
30GB (1GB/ngày)
Cú pháp: YOLO70 GỬI 888
Nhận tư vấn Chi tiết
YOLO90 - 45GB
90.000đ
45GB (1.5GB/NGÀY)
Cú pháp: YOLO90 GỬI 888
Nhận tư vấn Chi tiết
DT70 - 10GB
70.000đ
10GB (30 NGÀY)
Cú pháp: DT70 GỬI 888
Nhận tư vấn Chi tiết
DT90 - 15GB
90.000đ
15GB (30 NGÀY)
Cú pháp: DT90 GỬI 888
Nhận tư vấn Chi tiết
DT120 - 20GB
120.000đ
20GB (30 NGÀY)
Cú pháp: DT120 GỬI 888
Nhận tư vấn Chi tiết
Thương gia PLUS
1.499.000 đ/tháng
25GB Data/ngày
6.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
1.500 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
Thương gia 899
899.000 Đ/THÁNG
20GB Data/ngày
6.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
1.000 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
Thương gia 699
699.000 Đ/THÁNG
16GB Data/ngày
5.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
800 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
Thương gia 599
599.000 Đ/THÁNG
12GB Data/ngày
4.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
700 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
Thương gia 499
449.000 Đ/THÁNG
12GB Data/ngày + 500 SMS
4.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
600 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
Thương gia 349
349.000 Đ/THÁNG
10GB Data/ngày + 500 SMS
4.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
400 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết
Thương gia 249
249.000 Đ/THÁNG
10GB Data/ngày
2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
300 phút gọi di động ngoại mạng
Nhận tư vấn Chi tiết