Hotline: 0911 848686
 0918884113 - 1800 1260

Giới thiệu

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là một hình thức thanh toán mới trong giao dịch thương mại.

Hoá đơn điện tử

Lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử:

Đối tượng sử dụng sản phẩm

Khách hàng là các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có phát hành hóa đơn/chứng từ dùng kê khai thuế đến khách hàng:

Tính năng và ưu điểm vượt trội của VNPT-INVOICE

Giải pháp Hóa đơn điện tử VNPT

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Phương án 1: Dùng cho doanh nghiệp xuất hóa đơn bằng cách viết tay trên hóa đơn giấy, số lượng hóa đơn ít.

1. Khách hàng sử dụng trình duyệt web hoặc tool client & thiết bị ký số USB token để phát hành hóa đơn. 
2. Hệ thống VNPT EINVOICE sẽ ký số, cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại ( nếu cần).

Phương án 2: Dùng cho doanh nghiệp phát hành hóa đơn thông qua phần mềm bán hàng, PM kế toán, hệ thống ERP, CRM có nghiệp vụ phức tạp, số lượng hóa đơn phát hành nhiều.

1. Tích hợp việc phát hành hóa đơn điện tử vào hệ thống ERP, CRM, PM kế toán … của đơn vị bán hàng thông qua các hàm webservices mà hệ thống VNPT EINVOICE cung cấp. 
2. Hệ thống VNPT EINVOICE sẽ ký số tập trung với thiết bị ký số HSM (Hardware Security Modules), cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & phát hành hóa đơn lên hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại ( nếu cần).

 

Tư vấn bán hàng: 0911848686 Zalo
Tổng đài hỗ trợ 24/7: 18001260 Miễn phí cước

Email: binhgt.dni@vnpt.vn
Website bán hàng của nhân viên Giang Thanh Bình – Trung Tâm Kinh Doanh VNPT – Đồng Nai

Tư vấn bán hàng: 0911848686 Zalo
Tổng đài hỗ trợ 24/7: 18001260 Miễn phí cước

Email: binhgt.dni@vnpt.vn
Website bán hàng của nhân viên Giang Thanh Bình – Trung Tâm Kinh Doanh VNPT – Đồng Nai

1. Giải đáp tổng quan về Hóa đơn điện tử
2. Giải đáp dành cho khách hàng tiếp nhận hóa đơn (bên mua hàng)
3. Giải đáp dành cho Doanh nghiệp phát hành hóa đơn (bên bán hàng)

– Giải 03 Nhân Tài Đất Việt 2013

– Giải Sao Khuê 2014

– Nhận bằng khen của Tổng Cục Thuế 2014.

– Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng hóa đơn điện tử​

Khách hàng tiêu biểu: