FiberEco2 120 Mbps

418,000

  • Tốc độ trong nước: 120 Mpbs
  • Tốc độ Quốc tế Cam kết: 4 Mpbs
  • IP động
  • Trả trước hàng tháng: 418.000đ
  • Giá Cước 7 tháng: 2.508.000đ
  • Giá Cước 14 tháng: 5.016.000đ
  • Phí lắp đặt: 300.000đ (áp dụng từ 01/07/2023)