Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử VNPT

Hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế là một hình thức thanh toán [...]

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử VNPT có mã xác thực

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử VNPT có mã xác thực Tra [...]

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vnpt có mã thuế

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vnpt có mã cơ quan [...]

Hướng dẫn lập thông báo hủy hóa đơn trên phần mềm HTKK

Để hủy hóa đơn trên phần mềm HTKK bạn cần lập một thông báo gửi [...]

Hướng dẫn tạo Dải hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế

Hướng dẫn tạo Dải hóa đơn trên phần mềm xuất hóa đơn VNPT Sau khi [...]

Hướng dẫn làm hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, hủy hóa đơn theo thông tư 78

Bạn không biết làm hóa đơn thay thế và hóa đơn điều chỉnh ra sao? [...]

Hướng dẫn chuyển đổi và lưu trữ hóa đơn có mã cơ quan thuế

Hiện nay nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy tại [...]