Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vnpt có mã thuế

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vnpt có mã cơ quan thuế

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử sẽ có một số quy định mới, mẫu số ký hiệu và cách thức đăng ký sử dụng hóa đơn có theo thông tư cũng có nhiều thay đổi, nhiều khách hàng sau khi đăng ký mua phần mềm HDDT VNPT hoặc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử từ thông tư 32 sang 78 đã nhận được tài khoản xuất hóa đơn có mã hoặc không có mã không biết đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn với cơ quan thế như thế nào, nhằm thuận tiện cho khâu sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử e-vnpt.vn kính mời Doanh nghiệp theo dõi các các bước hướng dẫn dưới đây để có thể tự thao tác đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, PXK … dưới đây để đăng ký đúng theo quy định thuế và tuân thủ theo quy định.

Kiểm tra chỉnh sửa thông tin đơn vị

Khách hàng đăng nhập vào link tài khoản xuất hóa đơn mà VNPT đã bàn giao, chọn mục Hệ thống/Thông tin đơn vị/Chỉnh sửa, nhập hoặc chỉnh sửa lại các thông tin cho chính xác và điều quan trọng nhất là phải chọn đúng Chi cục thuế mà Doanh nghiệp đã đăng ký báo váo thuế và kiểm tra lại tên Công ty, MST và địa chỉ, nếu có sai sót phải báo ngay cho nhân viên VNPT hỗ trợ chỉnh sửa.

Sau khi chỉnh sửa thông tin xong khách hàng chọn nút Lưu

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vnpt có mã thuế
Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vnpt có mã thuế

Cách cập nhật chữ ký số vào hệ thống

Cách cập nhật chữ ký số vào Phần mềm hóa đơn điện tử VNPT hết sức dể dàng, quý khách cắm chữ ký số Token vào máy tính hoặc đăng ký mua chữ ký số Smart CA không dùng Token USB của VNPT để đăng sử dụng phát hành hóa đơn.

Sau đó quý khách hàng chọn Hệ thống/Chữ ký số/ Tạo mới sau đó hệ thống hiện lên 2 loại Token hoặc Smart CA, sau khi chọn loại chữ ký số quý khách sử dụng hệ thống tự nhận chữ ký số, và khách hàng nhập mã pin chữ ký số vào là đã hoàn tất việc cập nhật chữ ký số

Để kiểm tra xem chữ ký số có được cập nhật thành công chưa thì khách hàng kiểm tra Danh sách chứng thư số nếu thấy tên công ty ngày hết hạng chữ ký số đúng thì điều đó chứng tỏ chữ ký số đã được cập nhật, nếu chưa thấy thông tin chữ ký số thì khách hàng khởi động lại máy tính và kiểm tra xem máy tính đã nhận được token chưa và thực hiện cập nhật lại chữ ký số vào phần mềm xuất hóa đơn điện tử của VNPT.

Màn hình Xem thông tin và cập nhật chữ ký số.
Màn hình Xem thông tin và cập nhật chữ ký số.

Đăng ký/Thay đổi phát hành hóa đơn có mã với cơ quan thuế

Đăng ký thông tin sử dụng HDDT

 • Bước 1: Khách hàng bấm chọn menu [Đăng ký phát hành] hệ thống hiển thị màn hình như sau:

dang ky su dung hoa don dien tu 4

 • Bước 2: Khách hàng bấm chọn Tạo mới, hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin tờ khai đăng ký.
 • Bước 3: Tại giao diện thêm mới thông tin đăng ký, Khách hàng thực hiện:
  • Kiểm tra lại thông tin đơn vị phát hành, chữ ký số của đơn vị phát hành (hệ thống tự động hiển thị theo thông tin đã đăng ký)
  • Nhập các thông tin bắt buộc gồm:
   • Hình thức hóa đơn 
   • Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn
   • Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử
   • Loại hóa đơn đăng ký

Sau khi kiểm tra và nhập đầy đủ thông tin, Khách hàng bấm “Lưu” để lưu lại thông tin đã nhập. Hệ thống quay về màn hình danh sách tờ khai

Bước 4: Tại danh sách tờ khai, Khách hàng xem lại tờ khai, sửa tờ khai nếu cần thay đổi thông tin

dang ky su dung hoa don dien tu 6

Bước 5: Gửi tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Tại giao diện danh sách tờ khai đăng ký, Khách hàng bấm chọn icon để gửi tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Hệ thống hiển thị popup xác nhận gửi như sau:

 • Khách hàng chọn OK để xác nhận gửi tờ khai đăng ký đến Cơ quan Thuế. Hệ thống quay về giao diện danh sách tờ khai và khóa icon gửi ở tờ khai đã gửi đến CQT
 • Hoặc Khách hàng bấm chọn Hủy để hủy thao tác gửi. Hệ thống quay về giao diện danh sách tờ khai

Sau khi khách hàng đăng ký thành công, để kiểm tra xem thuế có chấp nhập cho Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn có mã hoặc không có mã khách hàng thực hiện như sau:

Hệ thống/Lịch sử giao dịch gửi cơ quan thuế, tại cột Thông Báo Từ CQT khách hàng thấy trạng thái “Chấp nhận đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử” thì khách hàng có thể thực hiện tạo thông báo phát hành hóa đơn Hướng dẫn tạo thông báo phát hành hóa đơn GTGT có mã cơ quan thuế sau khi thông báo phát hành hóa đơn xong là khách hàng có thể xuất hóa đơn.

Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Bước 1: Tại giao diện danh sách tờ khai đăng ký thông tin phát hành hành hóa đơn, Khách hàng bấm chọn nút “Thay đổi”

Bước 2: Khách hàng xem lại các thông tin đã đăng ký

Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử có mã thuế từ phần mềm VNPT
Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử có mã thuế từ phần mềm VNPT

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin cần thay đổi 

 • Khách hàng bấm [Lưu] để lưu lại thông tin thay đổi đã nhập, hệ thống quay về danh sách tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin
 • Khách hàng bấm [Quay lại] để thoát khỏi chức năng thay đổi thông tin

Bước 4: Gửi tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Tại giao diện danh sách tờ khai, Khách hàng bấm chọn icon để gửi tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Hệ thống hiển thị popup xác nhận gửi như sau:

 • Khách hàng chọn OK để xác nhận gửi tờ khai thay đổi thông tin đến Cơ quan Thuế. Hệ thống quay về giao diện danh sách tờ khai và khóa icon gửi ở tờ khai đã gửi đến CQT
 • Hoặc Khách hàng bấm chọn Hủy để hủy thao tác gửi. Hệ thống quay về giao diện danh sách tờ khai

Theo như hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vnpt có mã trên phần mềm thông minh, bạn cần điền bản đăng ký thông tin người dùng để gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bạn hãy thực hiện cho đúng các quy định này để yêu cầu của mình được phê duyệt nhanh chóng. Trường hợp bạn cần được giải đáp thắc mắc thêm, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nhé!

Tham khảo thêm các vài viết về Hóa đơn từ máy tính tiền và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Bảng giá hóa đơn điện tử VNPT có mã số thuế

Giải pháp phát hành hóa đơn điện tử của VNPT

 • Trang web: https://e-vnpt.vn
 • Hotline hỗ trợ dịch vụ: 1800 1260
 • Hotline tư vấn: 0918884113
 • Email:  binhgt.dni@vnpt.vn