Cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ

Cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ

Xuất hóa đơn trong mỗi lần cung ứng hàng hóa dịch vụ là yêu cầu bắt buộc. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ.

Quy định về nội dung xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng lẻ

Theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về nội dung thể hiện trên hóa đơn điện tử xuất cho khách hàng cá nhân khi bán hàng hóa, dịch vụ cần lập:

– Tên hóa đơn.

– Ký hiệu hóa đơn.

– Số hóa đơn.

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn.

– Tên, địa chỉ và MST của người bán.

– Tên, địa chỉ và MST của người mua (nếu có).

– Tên dịch vụ, hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, đơn giá.

– Thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, Số tiền thuế theo từng loại, Tổng số tiền thuế,

– Tổng tiền thanh toán đã bao gồm thuế GTGT. 

– Chữ ký của người bán hàng hóa, dịch vụ.

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử.

– Mã của cơ quan thuế (nếu có).

– Phí lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu khuyến mại (nếu có) và các nội dung liên quan khác (nếu có).

hinh 1 xuat hoa don dien tu cho ca nhan khach le phai day du noi dung theo quy dinh
Xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ phải đầy đủ nội dung theo quy định

Xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ phải đầy đủ nội dung theo quy định

Một số trường hợp xuất hóa đơn không cần ghi đầy đủ các nội dung bao gồm: 

– Hoạt động bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, bán xăng dầu, vé xem phim, trông coi phương tiện vận tải không cần có tên địa chỉ người mua. 

– Hóa đơn điện tử dưới hình thức tem, thẻ, vé không cần chữ ký của người bán, tên địa chỉ người mua. Trường hợp có sẵn giá trên tem, vé không nhất thiết phải có đơn vị tính, số lượng, đơn giá. 

– Với dịch vụ vận tải không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử hóa đơn được lập theo thông lệ quốc tế. Lúc này hóa đơn điện tử không cần có địa chỉ người bán người mua, chữ ký của người bán, số thứ tự hóa đơn, thuế xuất, ký hiệu mẫu hóa đơn, mã số thuế.

Lưu ý: Tổ chức, doanh nghiệp bên bán cần xuất đầy đủ hóa đơn theo từng lần bán đúng quy định để hạch toán thuế. 

Xem thêm:

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử VNPT nhanh chóng nhất

Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày được không – Quy định về thời điểm lập hóa đơn

Quy định xuất và quản lý hoá đơn điện tử cho khách hàng lẻ

Theo quy định của pháp luật, từ ngày 01/11/2020 các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh khi cung cấp hàng hóa dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo đúng định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định. Hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng bần bán cũng như đối tượng khách hàng.  

hinh 2 cac to chuc doanh nghiep ca nhan khi cung cap hang hoa dich vu phai lap hoa don giao cho khach hang
Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi cung cấp hàng hóa dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho khách hàng

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi cung cấp hàng hóa dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho khách hàng

Cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ

Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung cho Điều 16, Thông tư 32/2014/TT-BTC quy định cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ như sau:

Trường hợp cung ứng hàng hóa dịch vụ có giá trị mỗi lần từ 200.000 VNĐ trở lên nếu khách hàng cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, hoặc không cung cấp thông tin. Người bán bán vẫn phải lập hóa đơn điện tử và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn “ hoặc “người mua không cung cấp thông tin về  tên, địa chỉ hay mã số thuế”

Các đơn vị bán lẻ xăng dầu cuối ngày đơn vị phải lập một hóa đơn chung cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn trong ngày. 

Quy định Phương thức chuyển dữ liệu điện tử theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (theo Phụ lục 2 Thông tư 68/2019/TT-BTC) cùng thời hạn nộp hồ sơ thuế GTGT áp dụng đối với những trường hợp sau: 

– Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, tài chính, bảo hiểm, hàng không.

– Bán hàng hóa là nước sạch, điện nếu có thông tin về mã số thuế khách hàng hoặc mã khách hàng. 

– Bán hàng hóa dịch vụ cho cá nhân mà trên hóa đơn không nhất thiết cần có thông tin về địa chỉ, tên người mua.  

– Riêng với bán xăng dầu lẻ cho cá nhân không kinh doanh thì phải tổng hợp toàn bộ hóa đơn bán hàng theo từng mặt hàng thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử. 

– Sau khi người bán lập đầy đủ nội dung cần có trên hóa đơn sẽ gửi hóa đơn cho người mua và cho cơ quan thuế. 

hinh 3 ben ban van phai xuat hoa khi khach hang ca nhan khong yeu cau
Bên bán vẫn phải xuất hóa khi khách hàng cá nhân không yêu cầu

Bên bán vẫn phải xuất hóa khi khách hàng cá nhân không yêu cầu

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ. Có thể thấy rằng, khách hàng không có yêu cầu lấy hóa đơn thì bên bán vẫn phải xuất hóa đơn đầy đủ cho mỗi lần bán hàng hóa dịch vụ. Đồng thời, bên bán phải báo cáo dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo đúng quy định.