Internet Truyền hình MyTV Home FIM 150Mpbs

239,000

  • Tốc độ Internet: 150Mbps
  • Số lượng kênh truyền hình: 180 kênh
  • 1 tháng: 239.000 đồng
  • 7 tháng: 1.434.000 đồng (tặng 1 tháng)
  • 14 tháng: 2.868.000 đồng (tặng 2 tháng)