Các Giải Thưởng Và Bằng Khen

NHẬN BẰNG KHEN CỦA TỔNG CỤC THUẾ 2014

VDC nhận Bằng khen về giải pháp Hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế [...]

GIẢI SAO KHUÊ NĂM 2014

Clound VNN và Hóa đơn điện tử của VDC được vinh danh tại lễ trao [...]

GIẢI NHÂN BA NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT NAM 2013

VNPT-EInvoice: Động lực triển vọng thành công Tối 20/12, Lễ trao giải thưởng “Nhân tài [...]